Nhằm bổ sung các kiến thức thực hành thực tế ngay trên ghế nhà trường và giúp các sinh viên có thể ra trường đáp ứng được công việc ngay, Công ty Doanh chủ đã liên kết với Công ty Kiểm toán CPA Á Châu đào tạo chương trình kế toán – kiểm toán thực hành.

AChương trình đào tạoNi dung môn học

Số tiết

Số buổi

IHọc kì 1Học kì 1

175

35

1Hệ thống mạng
máy tính cơ bản
– Các kiến thức về tổ chức mạng thông tin (Lan, Window server, Linux, Wan, router, Wireless, VPN, Hosting, Database, Ngôn ngữ lập trình)
– Các phần mềm quản lý cho các loại hình công ty
– Giới thiệu 1 hệ thống tổng thể dành cho quản lý 1 công ty (ERP, task management)

25

5

2Ghi sổ kế toán cơ bản– Nhận diện các loại chứng từ kế toán
– Nghiệp vụ kế toán cho từng loại chứng từ
– Lưu trữ hồ sơ kế toán

45

9

3Thực hành ghi sổ kế toán cơ bản tại
công ty kiểm toán
– Ghi sổ kế toán các loại chứng từ trên phần mềm kế toán
– Tổng hợp các báo cáo kế toán

60

12

4Phần mềm kế toán– Hướng dẫn kết cấu các phần mềm kế toán
– Phân tích các yêu tố đảm bảo chất lượng phần mềm kế toán
– Xây dựng 1 hệ thống kế toán cơ bản
– Tổng hợp các loại báo cáo kế toán trên phần mềm

45

9

IIHọc kì 2Học kì 2

195

39

1Luật kinh tế– Giới thiệu hệ thống luật pháp
– Đào tạo các loại luật
+ Luật doanh nghiệp
+ Luật đầu tư
+ Luật phá sản
+ Luật chứng khoán
+ Luật quản lý thuế
+ Luật kế toán
+ Giới thiệu cam kết WTO

45

9

2Tổ chức kế toán cho
các loại hình
doanh nghiệp
– Giới thiệu mô hình tổ chức tổng thể ở các công ty
– Mô hình tổ chức kế toán tại công ty sản xuất
– Mô hình tại công ty xây dựng
– Mô hình tại công ty thương mại
– Mô hình kế toán tại các tập đoàn
– Mô hình kế toán tại công ty liên doanh

45

9

3Outlook cho quản lý công việc và excel
nâng cao
– Hướng dẫn sử dụng outlook cho email
– Hướng dẫn sử dụng outlook cho quản lý thời gian, công việc
– Hướng dẫn outlook cho làm việc nhóm

45

9

4Thực hành tổ chức kế toán cho các loại hình doanh nghiệp tại
công ty kiểm toán
– Giới thiệu mô hình tổ chức tổng thể ở các công ty
– Mô hình tổ chức kế toán tại công ty sản xuất
– Mô hình tại công ty xây dựng
– Mô hình tại công ty thương mại
– Mô hình kế toán tại các tập đoàn
– Mô hình kế toán tại công ty liên doanh

60

12

IIIHọc kì 3Học kì 3

205

41

1Kỹ năng giao tiếp– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng phỏng vấn

25

5

2Luật thuế– Giới thiệu các loại luật thuế
– Luật quản lý thuế và các nghị định, thông tư
– Luật thuế thu nhập cá nhân và các nghị định, thông tư
– Luật thuế GTGT và các nghị định, thông tư
– Thuế nhà thầu và các nghị định, thông tư
– Luật thuế TNDN và các nghị định, thông tư
– Các loại thuế khác

60

12

3Thực hành luật thuế
tại công ty kiểm toán
– Giới thiệu các loại luật thuế
– Luật quản lý thuế và các nghị định, thông tư
– Luật thuế thu nhập cá nhân và các nghị định, thông tư
– Luật thuế GTGT và các nghị định, thông tư
– Thuế nhà thầu và các nghị định, thông tư
– Luật thuế TNDN và các nghị định, thông tư
– Các loại thuế khác

60

12

4ERP– Giới thiệu ERP
– Thiết lập hệ thống ERP, mô hình quản lý ERP cho các loại hình doanh nghiệp
– Thực hành thiết lập ERP cho 1 doanh nghiệp sản xuất

60

12

IVHọc kì 4Học kì 4

195

39

1Kỹ năng trình bày– Trình bày email
– Trình bày văn bản
– Kỹ năng diễn thuyết trước đám đông

30

6

2Kiểm toán lý thuyết– Giới thiệu kiểm toán – Chương trình kiểm toán
– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho 1 doanh nghiệp

60

12

3Kiểm toán thực hành
tại công ty kiểm toán
– Thực hành chương trình kiểm toán
– Chuẩn bị các giấy tờ làm việc

60

12

4Nguyên lý quản lý nhân sự– Khái niệm quản lý nhân sự
– Các vấn đề trong kiểm soát nhân sự tại Việt Nam

45

9

Tổng cộng

770

154

CÁC ƯU TIÊN DÀNH CHO HỌC VIÊN NGAY SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC NÀY:

 • Thực tập trong môi trường công ty kiểm toán
 • Có điều kiện trở thành kiểm toán viên của công ty kiểm toán

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

 • Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, luật
 • Nhân viên đã đi làm
 • Quản lý công ty

GIẢNG VIÊN:

 • Trần Ngọc Khôi                     Trưởng phòng kiểm toán Công ty kiểm toán CPA Á châu
 • Liên Nguyên Khiêm            Phó giám đốc công ty Kiểm toán CPA Á châu
 • Phạm Uyên Nguyên            Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Phương Nam
 • Nguyễn Tuấn Quỳnh           Giám đốc Công ty CP SFC
 • Vũ Thị Bích Quỳnh              Trợ lý Tổng Giám Đốc về mảng tài chính tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa F.D.I
 • Nguyễn Hoàng Thùy Trang              Giảng viên trường ĐH Luật Tp. HCM
 • Trần Thị Mai Ngọc                Human capital manager Công ty Aurecon
 • Dương Trọng Khang             Trưởng bộ môn, khoa CNTT Trường CĐ Nghề CNTT Ispace
 • Nguyễn Văn Tẩn                   Trưởng khoa CNTT Trường CĐ Nghề CNTT Ispace
 • Nguyễn Văn Nhân               Trưởng khoa Kinh tế tài chính Trường CĐ Nghề CNTT Ispace

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN:

Vui lòng download và cài đặt các phần mềm theo thứ tự từ 01 – 03
01. Dotnetframework.zip
02. AccessDatabaseEngine_x64.zip
03. Phan mem quan ly van ban

Leave a Reply