Khóa đào tạo được Viện Doanh Chủ tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp: Cần phải có bộ máy Kiểm toán nội bộ – Phù hợp Mô hình Phòng vệ ba lớp (The Three Lines of Defense Model); Và tuân thủ Nghị định 05/2019/NĐ-CP (22/01/2019) – Quy định các Cơ quan Nhà nước, Đơn vị sự nghiệp công lập và các Doanh nghiệp, đều cần phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, quy định Kiểm toán viên phải có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 • Vai trò của Kiểm toán nội bộ;
 • Các chuẩn mực Quốc tế Hành nghề Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp (International Standards for the Professional practice of Internal Auditing);
 • Các quy định của Nhà nước về tồ chức bộ máy và duy trì hoạt động Kiểm toán nội bộ trong các tổ chức;
 • Cách thức tổ chức và thực hành Kiểm toán chuyên nghiệp.
 • Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về Quản lý hoạt động Kiểm soát nội bộ và cách thức thực hiện các đợt Kiểm toán đơn vị, Kiểm toán các hoạt động trong Doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN:

Văn bằng KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP do DOANH CHỦ cấp.

TÀI LIỆU:

Tặng toàn bộ giáo trình khóa học

ĐỐI TƯỢNG:

 • Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên.
 • Các nhân sự đang công tác hoặc chuẩn bị làm việc trong đội ngũ: Kiểm soát nội bộ; Quản trị rủi ro; Kiểm toán nội bộ.
 • Các nhân sự cần trang bị Chuẩn mực Quốc tế và kinh nghiệm hành nghề, trước khi công tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ.

NỘI DUNG:

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT

Chủ đề 1:

Kiểm toán nội bộ và Tầm quan trọng của hoạt động Kiểm toán nội bộ

 • Năm thành phần của Hệ thống Kiểm soát nội bộ:

·      Môi trường kiểm soát

·      Đánh giá rủi ro

·      Hoạt động kiểm soát

·      Thông tin & Truyền thông

·      Giám sát

 • Mười thuộc tính hàng đầu của một Môi trường Kiểm soát hiệu quả:

·      Quy tắc ứng xử

·      Giá trị tổ chức

·      Vai trò của CEO

·      Cấu trúc tổ chức

·      Năng lực nhân sự

·      Ủy quyền và truyền thông về trách nhiệm & quyền hạn

·      Ủy quyền chung & trách nhiệm giải trình

·      Kiểm toán nội bộ

·      Bảo vệ tài sản

·      Văn bản hóa các Quy trình công việc

 • Tám đặc tính của Môi trường Kiểm soát:

·      Ủy quyền trong môi trường kiểm soát

·      Truyền thông trong môi trường kiểm soát

·      Phân tách trách nhiệm trong môi trường kiểm soát

·      Năng lực và sự tin cậy

·      Thủ tục lưu trữ hồ sơ

·      Thiết lập kiểm soát vật lý và truy cập

·      Kiểm tra và cân bằng

·      Giám sát tuân thủ

 • Ba lớp phòng vệ và Sáu tầng kiểm soát trong hệ thống
 • Trích một số quy định về Kiểm toán nội bộ trong Nghi định 05/2019/NĐ-CP (22/01/2019)
Chủ đề 2:

Chuẩn mực Quốc tế Hành nghề Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp

 • Giới thiệu chuẩn mực quốc tế
 • Mục đích của chuẩn mực
 • Cấu trúc của chuẩn mực
 • Các chuẩn mực đối với Tổ chức và Nhân sự Kiểm toán nội bộ
 • Các chuẩn mực đối với Hoạt động Kiểm toán nội bộ
Chủ đề 3:

Tổ chức & Thực hiện Kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực

 • Tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ
 • Nhân sự Kiểm toán nội bộ
 • Thiết chế Kiểm toán nội bộ
 • Mẫu Thiết chế kiểm toán của các Doanh nghiệp và Bộ Tài chính
 • Hoạt động Kiểm toán:

·      Các công việc chính của kiểm toán nội bộ:

Tổng quan quản lý hoạt động kiểm toán

Lập Kế hoạch kiểm toán

Thực hiện các chương trình kiểm toán theo kế hoạch/theo chỉ đạo

·      Nội dung của các hình thức kiểm toán:

Tiền kiểm – Hậu kiểm

Trực tiếp – Gián tiếp

Kiểm toán Đơn vị – Kiểm toán theo Chuyên đề

Kiểm toán Tuân thủ – Kiểm toán Hoạt động

 • Tổ chức và thực hiện một chương trình Kiểm toán nội bộ trực tiếp:

·      Hoạt động trước kiểm toán:

Lựa chọn thành viên Đoàn kiểm toán

Lập Thông báo kiểm toán

Lập Danh mục tài liệu & hồ sơ cần được đơn vị chuẩn bị và cung cấp.

Xem xét trước các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu liên quan

Xây dựng Đề cương kiểm toán

Lập các mẫu biểu kiểm toán (Checklist/Questinonair/…)

·      Thực hiện kiểm toán tại chỗ:

Họp khai mạc

Phương pháp lấy mẫu

Tiến hành kiểm toán

Xem xét hồ sơ & Kỹ thuật xem xét

Phỏng vấn & Kỹ thuật phỏng vấn

Trích xuất & Phân tích dữ liệu hệ thống

Ghi nhận hình ảnh

Trích xuất dữ liệu camera

Ghi nhận điểm không phù hợp.

Trao đổi trong nội bộ Đoàn kiểm toán

Lập dự thảo Biên bản kiểm toán

·      Kết thúc kiểm toán:

Họp Bế mạc

Luân chuyển kết quả kiểm toán

·      Một số điểm cần lưu ý khi kiểm toán tại chỗ

Chủ đề 4:

Thực hiện các đợt Kiểm toán đơn vị và Kiểm toán hoạt động

 • Cách phân biệt “Sai sót – Gian lận”, “Thiệt hại do Vô tình hay Cố ý” (Accidental versus Intentional Losses)
 • Cách thức Kiểm toán một đơn vị
 • Cách thức Kiểm toán các hoạt động:

·      Hoạt động Kế toán-Tài chính

·      Xây dựng cơ bản

·      Bán hàng

·      Mua hàng

·      Quản lý Nhân sự

·      Logistic

·      Kỹ thuật sản xuất

·      Đầu tư Máy móc thiết bị

·      Đầu tư Nông nghiệp

·      Sản xuất Công nghiệp

·      Sản xuất Nông nghiệp.

Chủ đề 5:

Hướng dẫn và thực hành công tác Chuẩn bị thực hiện một Chương trình Kiểm toán nội bộ

 • Học viên chọn Đề tài Kiểm toán
 • Lựa chọn thành viên Đoàn kiểm toán, phù hợp đối tượng
 • Lập Thông báo kiểm toán
 • Lập Danh mục tài liệu & hồ sơ cần được đơn vị chuẩn bị và cung cấp.
 • Xem xét trước các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu liên quan
 • Xây dựng Đề cương kiểm toán
 • Lập các mẫu biểu kiểm toán (Checklist/Questinonair/…)

 

Giảng viên

 

[show-team orderby=’rand’ category=’kiem-soat-noi-bo-quan-tri-rui-ro’ url=’active’ layout=’grid’ style=’img-square,img-white-border,text-center,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tại TP.HCM: Đăng ký trực tiếp tại Viện đào tạo Doanh Chủ
Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Hoặc liên hệ hotline để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết
0906 340 386 – 0903 600 662 – 0903 937 662

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ

Số tài khoản: 072 1000 570 511 Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng, Tp.HCM

Tại Hà Nội: Đăng ký trực tiếp tại
Villa NV14 Imperial Garden – 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Hoặc liên hệ hotline để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết
0907 600 838

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: Viện đào tạo doanh chủ – Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ
Số tài khoản: 0711 000 270 526 Tại NH Vietcombank CN Thanh Xuân, Hà Nội