Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho kỳ kế toán bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Thông tư 200/2014/TT-BTC có rất nhiều ưu điểm so với Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và được khẳng định kế toán không vì mục đích thuế, kế toán căn cứ vào bản chất chứ không phải căn cứ vào hóa đơn. Để giúp đội ngũ kế toán, kiểm soát viên, lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung mới của thông tư và vận dụng sao cho có lợi nhất về mặt quản lý, Trường đào tạo Doanh Chủ tổ chức khóa học CẬP NHẬT CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC PHÁT SINH TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU.

Đối tượng tham gia:
Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kiểm toán viên, nhân viên kiểm toán, kế toán viên hành nghề, Phòng pháp chế, Quản trị viên cao cấp trong lĩnh vực kế toán tại các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Giảng viên khoa kế toán. Các đối tượng cần trang bị kiến thức để làm việc.

Chi tiết chương trình:
Thời gian: 4 buổi (Sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật)
Địa điểm: Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3
Ưu đãi: Giảm 10% khi đăng ký trước khai giảng 15 ngày
Giảm 20% HP khi đăng ký từ 3 người trở lên
Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Trí – Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C. Với hơn 26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán. Ông là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Kế toán Việt Nam và Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ông là Ủy viên Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Nội dung khóa học:
1. So sánh tổng quan thông tư 200/2014/TT – BTC và QĐ 15/2006/TT – BTC
2. Chỉ ra nguyên tắc của chế độ kế toán mới và sự chuyển đổi mô hình định giá trong kế toán Việt Nam
3. Làm rõ những thay đổi trong hệ thống tài khoản, phương pháp hạch toán và lập báo cáo tài chính. Minh họa bằng số liệu cụ thể các trường hợp thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch
4. Xử lý sự khác biệt giữa chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC với chính sách thuế áp dụng từ ngày 01/01/2015