Phó Giám Đôc kỹ thuật Tòa nhà The Manor

Phó giám đốc kỹ thuật công ty The Manor – Ban cố vấn Câu lạc bộ BMC-Quản lý chung cư tòa nhà của viện đào tạo Doanh Chủ.

Ông Võ  Văn Phú Tài tốt nghiệp  Kỹ sư điện tử Trường Đại học Bách Khoa từ năm 1993, đến nay ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà.:

– Từ năm 1994 đến năm 2005: Giám sát viên bảo trì khách sạn Omni, Kỹ sư Công ty Landmark.

– Từ năm 2006 đến năm 2008: Kỹ sư trưởng Tòa nhà Vitek.

– Từ 2008 đến nay: Kỹ sư trưởng Tòa nhà The Manor.

Khóa học Giảng viên đứng lớp