Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long

Ông Nguyễn Thế Lợi hiện đang là Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long

  • Nguyên Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Doanh Nhân 2030
  • Giảng viên Trường Doanh Chủ

Khóa học Giảng viên đứng lớp