Kinh nghiệm làm việc

 • Tốt nghiệp Cơ Khí Chế Tạo Máy, Cử Nhân Kinh Tế, Cử Nhân Luật.
 • MBA International Management Consulting Đại Học Ludwigshafeng- Đức
 • TV Hội Đồng Thành Viên, Phó TGD CTY Bình Tiên – Bitis (1991-2003)
 • Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kinh Đô (2003-2010).
 • Thành Viên HĐQT Độc Lập Tập Đoàn Hoa Sen (2009-2014).
 • Thành Viên HĐQT Độc Lập CTY Siam Brothers Việt Nam (2015-2025).
 • Chủ Tịch Global AAA Consulting.
 • Phó Chủ Tịch Hội Sỡ Hữu Trí Tuệ TP HCM, Phó Chủ Tịch Hội KHKT An Toàn Vẹ Sinh Thực Phẩm Việt Nam.
 • Chủ Tịch Hội Marketing Việt Nam.
 • Phó Chủ Tịch CLB CEO- Chìa Khóa Thành Công.
 • Trưởng Ban Tổ Chức Chuỗi Sự Kiên Nick Vujicic đến Việt Nam (2013-2014-2015)

Khóa học Giảng viên đứng lớp