Đối tác / Inhouse

[Doanh Chủ – HungHau Holdings] Khóa học – KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP

By 20/06/2016March 11th, 2022No Comments

Ngày 18 & 19/06/2016 vừa qua, được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HungHau Holdings), Viện Đào tạo Doanh Chủ đã triển khai thành công chương trình đào tạo Inhouse Kiểm soát nội bộ & quản trị rủi ro cho Doanh nghiệp, với hơn 30 cán bộ công nhân viên đang công tác tại các phòng ban như: kiểm soát nội bộ, quản trị nhân sự, tài chính – kế toán, quản lý đầu tư, tổ chức hành chính, kho vận, phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp kiểm soát tốt hoạt động, kiểm soát tốt chi phí, thì luôn có khả năng thành công cao hơn những doanh nghiệp không quan tâm thực hiện tốt việc kiểm soát. Để kiểm soát hiệu quả, thì việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, vận hành song song với hoạt động quản lý và tác nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Qua nội dung Luật Doanh nghiệp 2014, Nhà nước đã khẳng định vai trò thiết yếu của hoạt động kiểm soát – các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong giám sát và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp.