Đối tác / InhouseTin Doanh Chủ

[Doanh Chủ – Global Home] Khóa học – QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

By 19/06/2012September 15th, 2020No Comments

Là một trong những đơn vị đào tạo QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ theo khung của Bộ xây dựng tại TPHCM. Viện đào tạo Doanh Chủ được sự tin tưởng kết hợp cùng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ NHÀ TÒA CẦU (Global Home)