danh sach thi dot 23

Viện đào tạo Doanh Chủ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Đợt 23 năm 2018 cụ thể:

    1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản

   2. Thời gian, địa điểm thi

  • Ngày thi: 28/10/2018
  • Thi cơ sở: 8h-10h
  • Thi chuyên môn: 10h-12h
  • Địa điểm thi: Lầu 2- 643 Điện Biên Phủ- Phường 1-Quận 3-Tp.HCM

Trân trọng thông báo.