Untitled-1

 

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản Đợt 22 ngày 28/10/2018

Kết quả thi sát hạch tại đây: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 23