Untitled-1

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản Đợt 22 ngày 30/09/2018

Kết quả thi sát hạch tại đây:  THONG BAO KET QUA THI dot 22