Công ty TNHH thang máy Otis Việt Nam
 

Có kinh nghiệm 15 năm làm giám đốc dự án các khu resort, khu du lịch, cao ốc, khu công nghệ cao…

  • Từ năm 2013 đến nay   : Giám đốc lắp đặt KONE Việt Nam
  • Từ năm 2010 đến năm 2013  : Quyền Giám đốc lắp đặt OTIS Việt Nam
  • Từ năm 2004 đến năm 2010  : Giám đốc dự án SCHINDLER Việt Nam
  • Từ năm 2002 đến năm 2004  : Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH QMC
  • Từ năm 2000 đến năm 2002  : Giám sát dự án Công ty TNHH VECTOR