Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Địa ốc Đất Lành
 
  • Tốt nghiệp kỹ sư công chánh năm 1974, Làm việc tại Tổng cục phát triển Gia Cư (Sài Gòn), Viện thiết kế Sở Xây Dựng Tp.HCM; Phó Giám Đốc Công ty phát triển kinh doanh và phát triển nhà quận Tân Bình; Phó giám đốc Công ty kiểm định xây dựng Sài Gòn. Hiện ông là Phó giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành; Giám đốc công ty tư vấn và xây dựng Tân.
  • Ông đã từng tham gia thiết kế hơn 40 chung cư 5 tầng, hơn 10 chung cư trên 15 tầng và hơn 10 cao ốc văn phòng trên 15 tầng. Hiện nay ông đang cùng tham gia thiết kế khoảng 10 cao ốc – chung cư trên 15 tầng, thẩm tra thiết kế, quản lý thi công, giám sát..