Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long
 

Mr.Nguyen The Loi (2)

Nguyễn Thế Lợi

Ông Nguyễn Thế Lợi hiện đang là Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long

– Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Doanh Nhân 2030

– Giảng viên Trường Doanh Chủ.