Với chuyên môn là Tiến sĩ Kinh Doanh và kinh nghiệm trên 28 năm giảng dạy. Bà đã từng tham gia các chương trình đào tạo về thẩm định giá và hiện đang là giảng viên Khoa Kinh tế phát triển, Phó Trưởng Khoa Khoa Kinh Tế Phát Triển trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM