A B C D F G H K L N P Q S T V
Giám Đốc Công ty TNHH New Sun
Trường phòng Tư vấn Đầu tư Công ty Hoa Sen Vàng
Truyền nhân Huỳnh Mai
Chủ tịch công ty Lâm Khôi, công ty VTG. Phó CT công ty Nhà Vui
Chủ Tịch HĐQT công ty BĐS Khang Thy
Trưởng khoa Luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
Tổng GĐ CTy Khuông Việt
P.Tổng Giám Đốc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Global Home
Trainer Monin syrup
Chủ nhiệm BM Tài chính công – ĐH Kinh Tế Tp.HCM
P.Tổng Giám Đốc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C – Giám Đốc Chi nhánh tại Cần Thơ
Phó Giám Đốc Phòng Thông Tin Thị trường Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM
Trưởng Ban Pháp Chế Công Ty Hoàng Phúc International
Chuyên gia tư vấn Chứng khoán
Giảng viên chuyên ngành Thẩm định Trường ĐH Kinh Tế Tp. HCM
Chuyên viên TT Thông tin và dự báo kinh tế xã hội Quốc gia - Bộ kế hoạch & đầu tư - CN. Tp. HCM
Chủ tịch HĐQT Công ty Doanh Chủ
Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Địa ốc Đất Lành
TGĐ Công ty đầu tư Myan Asset Management
Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại ; Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất Đai - Môi trường Trường ĐH Luật Tp.HCM
Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group
Phó trưởng phòng KD - Cty TNHH Du lịch Phú Thọ
TGĐ Công ty BĐS Nam Việt
Thạc sỹ Kinh tế tại Úc. Chủ đầu tư quán Cosmo Coffee
Giảng viên dạy Phong thủy
Chủ Tịch HĐQT của AS Group
Giám Đốc Kiểm Toán – Công ty tư vấn và kiểm toán doanh nghiệp KTC
Giám đốc kỹ thuật Công ty Giải pháp Quản lý Tích hợp Sao Bắc Đẩu
Giảng viên chuyên về Thẩm Định Giá - Đại học Kinh tế
Giảng viên - Trưởng Bộ Môn Luật Kinh Tế - Khoa Luật - Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô
Phó Chủ Tịch HĐQT - TGĐ Cty CP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ
Giám Đốc Kinh Doanh Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Đại Phúc
P.Tổng Giám Đốc Đầu tư và Phát triển dự án - Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Khang An
Giám Đốc Công ty CP Kim Gia Phú
Giảng viên Doanh Chủ
Trợ lý TGĐ về mảng tài chính tại công ty TNHH giao nhận hàng hóa F.D.I
Cố vấn Bất Động Sản
Trợ lý TGĐ và GĐ Chiến lược Ngân hàng Đông Á