kiểm soát viên doanh nghiệp tại Khánh Hòa

ĐĂNG KÝ HỌC
 
TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Theo khoản 5 điều 6, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ có Quy định: Kiểm soát viên được đào tạo về nghiệp vụ kiểm soát nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình trong vai trò là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu. Việc quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty TNHH MTV của hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc (Giám đốc).

Nhiệm vụ chính của KSV/BKS:
1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của người đại diện chủ sở hữu.
2. Phải thẩm định những báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh, báo cáo quản lý, báo cáo tài chính, kiểm toán của công ty.
3. Phải có những kiến nghị dựa trên những công tác kiểm tra để chủ sở hữu có cơ sở ra quyết định đúng đắn.
4. Nhiệm vụ khác mà theo điều lệ, quy định theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Để trở thành KSV chuyên nghiệp anh/chị thường phải mất ít nhất 1 nhiệm kỳ để đúc kết những kinh nghiệm thực tế về nghề này. Thay vì phải mất ít nhất 3 năm để mày mò, nghiên cứu thì anh/chị chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tháng để có những kỹ năng, kỹ thuật quan trọng nhằm phục vụ cho công việc của mình.

Qua chương trình này của Doanh Chủ, Anh/chị sẽ hiểu hơn về vai trò của Kiểm soát viên, nắm vững các kỹ thuật đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trên phương diện tài chính, kiểm soát nguồn vốn công ty; Phân tích các BCTC; những nhân tố tác động đến tài chính Doanh Nghiệp; từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả nhất cho Công ty.

Với phương châm đào tạo mang tính tư vấn, chương trình đào tạo nghiệp vụ KIỂM SOÁT VIÊN đã được trường Doanh Chủ đào tạo rất thành công trong suốt 5 năm qua với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Không sa đà vào nghiên cứu lý thuyết Doanh Chủ thiết kế chương trình đặc biệt này tập trung vào những vấn đề thực tế mà Kiểm soát viên phải đảm nhiệm. Khóa học sẽ cung cấp cho Kiểm soát viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng để thực thi tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo công ty được quản lý và điều hành theo đúng định hướng của Chủ sở hữu, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra đối với vốn đầu tư của nhà nước vào quá trình kinh doanh, giảm thiểu mâu thuẫn về lợi ích giữa Chủ sở hữu và các nhà quản trị Doanh nghiệp.

Doanh Chủ trân trọng kính mời Anh/chị tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức & chuyên môn nghiệp vụ với chi tiết như sau:

THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN:

  • PhD. Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Doanh Chủ
  • PhD. Lê Văn Hưng –  Nguyên Trưởng khoa Luật Kinh Tế ĐHKT Tp.HCM
  • Ph.D Trần Huỳnh Thanh Nghị – Trưởng Bộ Môn Luật Kinh Tế – Khoa Luật – ĐHKT Tp.HCM
  • MA, CPA Nguyễn Minh Trí – Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
  • FCCA, CPA Thái Vân Anh – GĐ kiểm toán – Cty Kiểm toán & tư vấn DN KTC
  • MA, CPA Nguyễn Chí Dũng – Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
  • MA Vũ Thị Bích Quỳnh – Giảng viên, Chuyên gia tư vấn thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ

CHỨNG NHẬN: do Doanh Chủ cấp. Học viên hoàn thành khóa học sẽ đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc

ĐỐI TƯỢNG: Các thành viên BKS Công ty Cổ Phần (đặc biệt là các công ty niêm yết), kiểm soát viên công ty TNHH MTV, kiểm soát viên các công ty nhà nước, các tổng công ty cần kiểm soát vốn… và những cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

TÀI LIỆU: Học viên được tặng Giáo trình.

NỘI DUNG HỌC:

1. Kiến thức pháp luật dành cho KSV/ BKS doanh nghiệp

Tổ chức quản lý công ty TNHH MTV/Công ty cổ phần
Vị trí & quan hệ của KSV/BKS trong công ty.
Mối quan hệ KSV và chủ sở hữu
Quyền và nhiệm vụ của KSV/BKS. Chế độ hoạt động của KSV
Tiền lương & thù lao của Kiểm soát viên

2. Xây dựng Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên + Kỹ năng thiết lập và trình bày các báo cáo của KSV

Nguyên tắc xây dựng qui chế.
Qui trình xây dựng qui chế, những nội dung cần có của qui chế hoạt động của KSV/BKS trong doanh nghiệp.
Đánh giá qui chế hiện hành và cải tiến.
Các loại báo cáo của KSV. Thiết lập và trình bày báo cáo của KSV.

3. Kỹ thuật kiểm tra sổ sách chứng từ.

Các loại chứng từ, sổ kế toán và yêu cầu cần đạt được.
Kỹ thuật lập, sử dụng và quản lý.
Những nội dung quan trọng cần kiểm tra.
Các kỹ thuật kiểm tra (dựa vào dấu hiệu chỉ dẫn, kiểm tra hiện vật, phối hợp kiểm tra từ nhiều phía, chọn mẫu…).

4. Phân tích, thẩm định báo cáo tài chính

Thẩm định báo cáo tài chính năm
Thẩm định Bảng Cân đối kế toán
Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phân tích báo cáo tài chính
Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Doanh nghiệp
Những cách phát hiện việc điều chỉnh số liệu, làm méo mó Báo cáo tài chính
Cách phản biện khi phát hiện sai lầm của người quản lý & điều hành

5. Thẩm định các khuyến nghị của kiểm toán độc lập

Nhận diện các loại báo cáo của kiểm toán độc lập.
Thẩm định các bút toán điều chỉnh của kiểm toán.
Xác định những ảnh hưởng trọng yếu đến thông tin, số liệu trên BCTC.

6. Đánh giá năng lực vốn và kiểm soát rủi ro tài chính

Các nguồn vốn có thể huy động của công ty.
Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu vốn. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Nhận diện các loại rủi ro tài chính. Quản lý rủi ro tài chính công ty.

7. Thiết lập cơ chế giám sát phòng ngừa rủi ro

Giới thiệu các cơ chế kiểm soát, giám sát.
Tính ngăn ngừa và phát hiện của cơ chế giám sát.
Nguyên tắc sử dụng các thủ tục kiểm soát.

8. Chia sẻ kinh nghiệm về mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGĐ và KSV/ BSK

Thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị/Chủ sở hữu
Thẩm quyền của Ban Giám Đốc/Tổng Giám Đốc
Yêu cầu và vai trò của Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên.


HỌC PHÍ:
Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí.

THỜI GIAN HỌC: Thứ 6,7,CN (từ ngày 12/09/2014 – 21/09/2014).

ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.
Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tel/Fax: 0583. 819887; Hotline: 0982 552 152 (A. Thịnh);
Website: http://www.khanhhoainvest.gov.vn;
Email: nmthinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

ĐĂNG KÝ HỌC
 
TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Giảng viên

TV HĐQT Doanh Chủ | TV HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Trưởng khoa Luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
CT HĐQT Doanh Chủ | TGĐ Công ty đầu tư Myan Asset Management