kiểm soát nội bộ

ĐĂNG KÝ HỌC TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Các doanh nghiệp kiểm soát tốt hoạt động, kiểm soát tốt chi phí, thì luôn có khả năng thành công cao hơn những doanh nghiệp không quan tâm thực hiện tốt việc kiểm soát. Để kiểm soát hiệu quả, thì việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, vận hành song song với hoạt động quản lý và tác nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Qua nội dung Luật Doanh nghiệp 2014, Nhà nước đã khẳng định vai trò thiết yếu của hoạt động kiểm soát – các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong giám sát và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh Chủ trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự chương trình Thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ & Thực hành Quản trị rủi ro theo chuẩn Quốc tế”.

Đến với Chương trình này, Anh/Chị sẽ được:

 • Tiếp cận chuẩn mực hàng đầu Quốc tế về thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trong tổ chức – Chuẩn mực COSO®(Tổ chức được thành lập bởi: Financial Executives Institute; American Institute of Certified Public Accountants; American Accounting Association; The Institute of Internal Auditors; Institute of Management Accountants).
 • Tiếp cận chuẩn mực Kiểm tra kiểm soát của IIA®(Institute of Internal Auditors).
 • Hướng dẫn vận dụng chuẩn mực Quốc tế vào thực tế của Việt Nam, thực tế của chính tổ chức mà các Anh/Chị đang công tác, cùng các kỹ thuật bổ trợ khác.

Về ngôn ngữ trình bày, riêng phần 1 sẽ là song ngữ để các Anh/Chị dễ theo dõi và tra cứu nguyên ngữ.

GIẢNG VIÊN:

Chương trình được truyền đạt bởi Giảng viên giàu kinh nghiệm HOÀNG NHÂM NAM – Người Việt Nam đầu tiên được ICI® (Internal Control Institute) cấp văn bằng Chuyên gia Kiểm soát nội bộ Quốc tế – CICS.

CHỨNG NHẬN:

Do Doanh Chủ cấp. Học viên tham dự đầy đủ thời gian của chương trình sẽ nắm được chuẩn mực Quốc tế về Hệ thống Kiểm soát nội bộ và vận dụng thực hành việc thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho đơn vị của mình.

ĐỐI TƯỢNG:

Các Cán bộ, Chuyên viên, Nhân viên đang công tác tại phòng Kiểm soát nội bộ, phòng Kiểm toán nội bộ, phòng Quản trị rủi ro, Ban Kiểm soát của các tổ chức, doanh nghiệp; Các nhân sự cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm trước khi công tác trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ. Các cấp quản lý cần thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ và tổ chức phòng Kiểm soát nội bộ.

NỘI DUNG:

PHẦN I

PHẦN II

 1. Giới thiệu chuẩn Kiểm soát nội bộ Quốc tế
 2. Như thế nào là môi trường kiểm soát chuẩn mực
 3. Cách thức nhận diện rủi ro
 4. Phương pháp đánh giá phân tích định tính và định lượng rủi ro
 5. Thiết lập chiến lược xử lý rủi ro
 6. Thiết lập hoạt động kiểm soát
 7. Phương thức thông tin & truyền thông
 8. Đánh giá hệ thống KSNB
 9. Chuẩn mực kiểm tra kiểm soát

 

 1. Vai trò và trách nhiệm Kiểm soát nội bộ trong tổ chức
 2. Thể thức làm việc của bộ phận Kiểm soát nội bộ
 3. Phân biệt ISO & Kiểm soát nội bộ
 4. Phân biệt Kiểm toán nội bộ & Kiểm soát nội bộ
 5. Phương thức thiết lập Hệ thống KSNB
 6. Các thủ tục/cơ chế kiểm soát nội bộ
 7. Xây dựng môi trường kiểm soát
 8. Xây dựng qui chế kiểm soát
 9. Qui trình quản trị rủi ro
 10. Những yếu tố để thực hiện KSNB thành công
 11. Phương pháp xây dựng qui trình
 12. Xây dựng kế hoạch kiếm tra kiểm soát
 13. Thực hiện Kiểm tra kiểm soát

THỜI GIAN:

 1. Khai giảng: 28/05/2016
 2. Thởi gian học: Sáng & Chiều, 2 ngày CN  (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30)
 3. Ưu đãi: giảm 15% HP khi đăng ký trước ngày 14/05
                giảm 25% HP khi đăng ký nhóm từ 3 người (không áp dụng các chương trình ưu đãi khác)
  Tặng toàn bộ giáo trình khóa học

THÔNG TIN LIÊN HỆ: TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH CHỦ

 • Địa điểm học: lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, P1, Q3, Tp.HCM
 • Điện thoại: (08) 6293 4986
 • Email: info@doanhchu.com

ĐĂNG KÝ HỌC TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Giảng viên

Internal Control Specialist - ICI