Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, Doanh Chủ hiện có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cùng với các tiện ích khác đáp ứng tốt được nhu cầu thuê phòng học, phòng huấn luyện, đào tạo, phòng hội thảo của các đơn vị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Mr.Quân: 091 8818 444 – pro1@doanhchu.com

* Hỉnh ảnh phòng học:

Phòng 203 - Số lượng 23 ghế

Phòng 203 – Số lượng 23 ghế

Phòng 203 - Số lượng 23 ghế

Phòng 203 – Số lượng 23 ghế

Phòng 204 - Số lượng 35 ghế

Phòng 204 – Số lượng 35 ghế

Phòng 204 - Số lượng 35 ghế

Phòng 204 – Số lượng 35 ghế

Phòng 205 - Số lượng 50 ghế

Phòng 205 – Số lượng 50 ghế

Phòng 205 - Số lượng 50 ghế

Phòng 205 – Số lượng 50 ghế

Phòng Hà Nội - Số lượng 23 ghế

Phòng Hà Nội – Số lượng 23 ghế

Phòng Hà Nội - Số lượng 23 ghế

Phòng Hà Nội – Số lượng 23 ghế