Đào tạo về quản trị công ty

2409, 2015

Kiểm soát nội bộ & quản trị rủi ro

 
Các doanh nghiệp kiểm soát tốt hoạt động, kiểm soát tốt chi phí, thì luôn có khả năng thành công cao hơn những doanh nghiệp không quan tâm thực hiện tốt việc kiểm soát. Để kiểm soát hiệu quả, thì việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, vận hành song […]

1508, 2014

Kiểm soát viên Doanh Nghiệp tại Khánh Hòa

 
Theo khoản 5 điều 6, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ có Quy định: Kiểm soát viên được đào tạo về […]

2209, 2013

Khóa học – Ban kiểm soát/Kiểm soát viên doanh nghiệp

 
Trong một công ty hoạt động minh bạch, hoặc có mong muốn hoạt động minh bạch, cần có người kiểm soát đóng vai trò là người “thổi còi” khi phát hiện các sai phạm, vừa là người hỗ trợ tích cực cho các hoạt động cải tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực “nhạy cảm” […]

2109, 2013

Hiểu mình để thành công

 
Những Doanh Nhân thành công trong sự nghiệp thường là những người có một phong cách cá nhân riêng và luôn biết biến khuyết điểm của mình thành 1 thế mạnh trong giao tiếp, ứng xử. Phong cách ấy đem đến cho họ sự tự tin và ấn tượng đặc biệt… Nhờ đó, họ luôn […]

2109, 2013

Tâm thế lãnh đạo bằng NLP

 
Anh/chị có bao giờ tự hỏi bản thân mình Tại sao?

Cùng 1 vấn đề mà có người ứng xử thế này, có người ứng xử thế khác?
Cùng 1 gia đình mà có người trở nên giàu có, còn người kia vẫn nghèo khó?
Cũng là con người có người thành công, có người chưa thành công?
Trong […]

2109, 2013

Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập

 
Thành viên HĐQT độc lập (Independent directors – ID) là những nhân tố có vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, nhất là những cổ đông nhỏ. […]