Thông Tin Mới

Cảm Nhận Học Viên

Giảng viên tiêu biểu

Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại ; Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất Đai - Môi trường Trường ĐH Luật Tp.HCM
Chủ Tịch HĐQT của AS Group
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Global Home
Phó Chủ Tịch HĐQT - TGĐ Cty CP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ

TVC giới thiệu Doanh Chủ