cho-thue-phong-hoc

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

  • BQ-MG
  • TN
  • BS
  • KS

FACEBOOK

YOUTUBE

huong-dan-duong-di

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

Giảng viên chuyên về Thẩm Định Giá - Đại học Kinh tế
TV HĐQT Doanh Chủ | TV HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
Nhà sáng lập & CT HĐQT Mars Group
Trainer Monin syrup
Giám Đốc Mắt Bão Media
PCT HĐQT kiêm TGĐ Doanh Chủ | CT HĐQT CTCP Hồng Ngân

ĐỐI TÁC